Rozwój warstwy audiowizualnej gry Catastrophe (nazwa kodowa)

Beneficjent: Fireline Games Sp. z o.o.

Termin realizacji projektu: 01.05.2021 - 31.10.2021